หน้าหลัก » แหล่งซื้อ » ร้านค้าปลีก

ร้านค้าปลีก

Location Company Tel/Fax www/E-mail Address
ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า สาขาประตูน้ำ
ร้านไซเบอร์ริกซ์
02-656-6130 , 02-254-9797#1133
604/3 ห้อง128 ชั้น1 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
เอ.เอ็น.ดี คอมพิวเตอร์
02-255-6700 , 02-6565522 , 02-656-6053 , 02-656-6056
604/3 ห้อง3114 ชั้น3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
บริษัท เพลิน คอมพิวเตอร์ จำกัด
02-6566109 , 02-2549797 ต่อ4423
604/3 ห้อง423 ชั้น4 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
PC ANYWHERE LTD.,PART
02-254-9797 ต่อ 2276
604/3 ห้อง276 ชั้น2 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
บริษัท แชมป์ แชนเนล จำกัด
02-6566043-44
604/3 ห้อง307 ชั้น3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
บริษัท ทีวี ด็อท คอม จำกัด
02-2523497 , 02-6565798
604/3 ห้อง403 ชั้น4 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
TA AND ICE
084-921-5996
ชั้น 2
ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
บริษัท เจท คอมพิวเตอร์ พลัส จำกัด
ชั้น 3 โทร : 02-6420748 ชั้น 4 โทร : 02-6420595 , 02-6420316 Service โทร : 02-642-0397
7 อาคารศูนย์การค้า เดอะไอที มอลล์ ชั้น3 ห้อง 3P37 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กทม. 10400
บริษัท แชมป์ แชนเนล จำกัด
02-6411003
อาคารฟอร์จูนทาวน์ (ไอที มอลล์) ชั้น3 ห้อง 3A20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กทม.10400
บริษัท โซนลิ้งค์ จำกัด
02-6420592
อาคารศูนย์การค้าเดอะไอทีมอลล์ ชั้น3 ห้อง3 พี 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10320
Landlink Technology Co.,Ltd.
02-6410712 , 02-6421111 ต่อ 3064
7 อาคารศูนย์การค้าเดอะไอทีมอลล์ ชั้น3 ห้อง 3P64 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10320
บริษัท นัตตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สนญ.)
02-6420729,02-6421195-6
7 อาคารศูนย์การค้าเดอะไอทีมอลล์ ห้องเลขที่ 3 พี 12 ชั้น3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
Microcyber Tech
081-3147614 , 097-0797644
เลขที่ 7 อาคารศูนย์การค้าเดอะไอทีมอลล์ ชั้น3 ห้อง3 E77 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
บริษัท มีมี่ แอคเซสเซอรี่ จำกัด
02-6411141,02-6421195-6
เลขที่ 7 อาคารศูนย์การค้าเดอะไอทีมอลล์ ห้องเลขที่ 4R47 ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
Interface Technology CO.,LTD.
02-6421111 ต่อ 4080
เลขที่ 7 อาคารศูนย์การค้าเดอะไอทีมอลล์ ชั้น4 ห้อง 4E42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
บริษัท แม็กดิจิตอล มีเดีย จำกัด
02-6420294,088-0012795
อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น4 ห้อง 4A15 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กทม.10400
FIBER HOUSE บริษัท เวอแดนซี่ เทคโนโลยี จำกัด
02-6411753
7 ฟอร์จูนทาวน์ ชั้น4 ห้อง 4R20 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กทม. 10320
บริษัท นัตตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขา1)
02-642-1505,02-642-1195-6
5 อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น3 ห้องเลขที่ 3057 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
Millennium
02-6421452-3 , 02-6421111 ต่อ 3040,3041
เลขที่ 7 ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3 พี 41อาคารศูนย์การค้าเดอะไอทีมอลล์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
SPY DISCOVERY
086-504-2144
ชั้น 2